AGC beglazing

De glasheldere aanpak

Comfort, licht, schoonheid, veiligheid en rust 

 

Door de talrijke eigenschappen Een doordachte keuze voor een beter woongenotdie de hedendaagse beglazingen vandaag meekrijgen, leent glas zich tot allerlei functies.
Denken we aan warmteisolatie, bescherming tegen geluidshinder, inbraakvertraging, UV- bescherming, zonnewering en, zeer belangrijk, de mogelijkheid om een persoonlijk cachet aan uw woning mee te geven.

Welk ook uw comforteisen zijn, de juiste glascombinatie zal uw woongenot beduidend verbeteren. Wij helpen u zoeken naar de doordachte en meest geschikte keuze van beglazing voor uw woning, uw gezin, voor Uzelf..

Image module
Image module

Je beglazing

is veruit het beste en nuttigste bouwmateriaal aan je woning.

Een doordachte keuze voor een beter woongenot

Traditioneel is de primaire functie van glas het daglicht binnen te laten en ons daarbij te beschermen tegen al te kwalijke weersinvloeden..

Je beglazing is veruit het beste en nuttigste bouwmateriaal aan je woning. 

Vraag daarom raad bij uw vakman …

Thermobel Top Ug1.1
Thermobel Advanced Ug1.0
Thermobel Energy 1.0
Tripple 0.5/0.8
Stratobel (inbraakwerend veiligheidsglas)
Phonibel (akoestisch veiligheidsglas)
Stopray (zonwerend glas)

Al deze beglazingen bestaan in verschillende kleuren en uitvoeringen.

Eveneens kunnen we verschillende beglazingen met elkaar combineren zodat de mogelijkheden bijna grenzeloos zijn.

Ook kunnen al deze beglazingen uitgevoerd worden met kleinhouten in de spouw, die mogelijk zijn in verschillende vormen, maten en kleuren.

Image module
Image module

Glas|Glas

Structurele hoekverlijmingen

Bij grote glaspartijen wordt er vaal voor gekozen om de hoek van een gebouw zonder verticale profielen uit te voeren.
Men laat dan de glasoppervlakken van de twee aangrenzende ruiten op de hoek van het gebouw tegen elkaar aan lopen, zodat het lijkt alsof er een volledig doorlopende glazen hoek aanwezig is.
De toepassing is mogelijk bij 2 beglazingen die een hoek van 90 graden vormen  of 2 beglazingen die in elkaars verlengde liggen.

De verticale aansluiting tussen de ruiten wordt dan afgedicht met een siliconen afdichting, zodat deze wind- en waterdicht is. Een dergelijke hoekoplossing kan ook met dubbelglas of zelfs triple glas uitgevoerd worden.

Bij een hoek van 90 graden wordt een ‘structurele hoekverlijming ‘toegepast.
Hierbij wordt het buitenblad van een van de beglazingen met een overlengte uitgevoerd. De overlengte is afhankelijk van de aanliggende beglazing (dikte beglazing + 6mm). De beglazing met de overlap wordt ‘verlijmd’ met de kopse kant van de andere ruit.

Zo ontstaat een hoek met een grote lichtdoorlaat en een maximum aan glas.

Image module

2020

De Vlaamse Regering keurde deze zomer het wijzigingsbesluit betreffende woningkwaliteit definitief goed.
Eén van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van een dubbelglasverplichting vanaf 2020. De bestraffing bij ontbreken van dubbel glas wordt geleidelijk strenger.

De Vlaamse Regering heeft op 15 juli het wijzigingsbesluit betreffende woningkwaliteit definitief goedgekeurd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: Dubbel glas in elke woning vanaf 2020

Er komt een dubbelglasverplichting vanaf 2020. De Vlaamse Regering voert deze nieuwe minimumvereiste gefaseerd in. Een woning zonder dubbel glas krijgt vanaf 2020 hoogstens 9 punten. Vanaf 2023 loopt dat op tot hoogstens 15 punten, waardoor het ontbreken van dubbel glas vanaf dan op zich aanleiding kan geven tot het ongeschikt verklaren van de woning. Deze norm is minimaal. Eigenaars die de komende jaren meteen (veel) beter doen en enkel glas vervangen door hoogrendementsglas kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds een energiepremie krijgen. Voor meer informatie daarover kan u terecht op www.energiesparen.be.

Image module

Veiligheidsglas

De NBN S23-002 norm bepaalt de vereisten voor veiligheidsbeglazing die personen moet beschermen en definieert de te gebruiken glastypes.

Voor een goed begrip: de glasnorm NBN S 23-002 is een norm en wordt dus niet wettelijk afgedwongen.
De norm schrijft de code van de goede praktijk voor. Het komt er dus op neer dat wanneer de norm niet is nageleefd, en er gebeurt een ongeluk, de betrokkenen (voorschrijver, plaatser, opdrachtgever) aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgschade.

Het is dus belangrijk om de norm na te leven.

Menselijke activiteitenzone is de zone die grenst aan de openbare weg + toegangszone naar voordeur.
Privé-tuinen, -terrassen, -balkons worden niet beschouwd als een “menselijke actieviteitenzone”.
Gevolg : Beglazingen in privé-woningen en appartementen, geplaatst op minder dan 90 cm van de vloer, dienen alleen nog aan de binnenzijde (gelaagd) veiligheidsglas te zijn.
Een uitzondering evenwel is de beglazing van de voordeur (minder dan 90 cm). Deze moet met tweezijdig veiligheidsglas worden voorzien. (GG (*))

Andere voordelen van veiligheidsbeglazing.

Naast het beschermend karakter van gelaagd glas heeft het nog extra fucties:
1. De folies houden 99% van de UV stralen tegen. Dit wil zeggen dat de gordijnen of de zetels veel minder zullen verkleuren (afgaan) door de UV stralen van de zon in tegenstelling tot gewoon glas dat slechts 45% van de UV stralen stopt.
2. Verbeterde geluidswerendheid dankzij tussenplaatsing van de PVB-lagen
3. Inbraakwerend karakter.

Lees hele blog 

 

Image module

Een doordachte keuze voor een beter woongenot

Traditioneel is de primaire functie van glas het daglicht binnen te laten en ons daarbij te beschermen tegen al te kwalijke weersinvloeden..

Folders beglazing Thermobel

1,1

Thermobel TOP

1,0

Thermobel Advanced

1,0

Thermobel Energy

0,5

Thermobel Tripple

WE

Warm edge